เนื้อหา

รายงานผลการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการที่ 4 วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

รายงานผลการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการที่ 4 การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันฯ COVID-19 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563

G1121

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.