ร่วมแบ่งปันความสุขกับโครงการ "ตู้ชาวอำนาจปันสุข"

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ สนับสนุนสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภค ร่วมแบ่งปันความสุข โครงการ  "ตู้ชาวอำนาจปันสุข"


G1126


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.