การปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการที่ 4 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันฯ COVID-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

G1127


                   การปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการที่ 4 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันฯ COVID-19 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.