ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

G1131
                สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และส่วนราชการระดับอำเภอ เดือนมิถุนายน 2563
ของอำเภอลืออำนาจ  เพื่อสร้างเครื่อข่ายและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่ลงพื้นที่สำรวจ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.