ประชุมการปรับตัวชีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อรแงรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19

                                 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นางรัดดากลางบุญเรืองสถิติจังหวัดอำนาจเจริญมอบเงินสนับสนุนการจัดทำรายงานการวางแผนการปฏิบัติราชการเพื่อการอนุรักษ์ รับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 ในครั้งนี้ด้วย
  
G1136

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.