การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2563

                         วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 นางรัดดากลางบุญเรืองสถิติจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนหลากหลายจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่ 4/2563 ในครั้งนี้ด้วย G1137

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.