กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มิถุนายน 2563

                                       นางรัดดา   กลางบุญเรือง   สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ในครั้งนี้ด้วย

G1138

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.