เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เนื่องด้วยในวันที่ 5 กรกฏาคม 2563 ตรงกับวันอาสาฬหบูชา และในวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 ตรงกับวันเข้าพรรษา สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย

G1140

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.