ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และส่วนราชการระดับอำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่สำนักงานฯ จะดำเนินการสำรวจ และเก็บรวบรวมข้อมูล #มาดีอำนาจเจริญ #มาดีมีดีที่ข้อมูล


H1115H1121

H1116H1120H1117H1119

H1118สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.