การประชุมคณะกรรมการกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2563

1595676058869                           วันพฤหัสบดีที่  23  กรกฎาคม  2563  เวลา  13.30 น.  นายพิจิตร  บุญทัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกีบติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ  ครั้งที่ 7/2563 ณ  ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  ชั้น 2 
                           ในการนี้ นางรัดดา  กลางบุญเรือง  สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าวด้วย

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.