ตรวจราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นางอำไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังH1146หวัด

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.