อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน

อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labour Force Participation Rate) คือ ร้อยละของประชากรที่มีอยู่ในกำลังแรงงาน (ประกอบด้วยผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน และผู้ที่รอฤดูกาล) ต่อ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน ใช้ในการวิเคราะห์อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของจังหวัดอำนาจเจริญ แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 เพศชายมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานมากกว่าเพศหญิง

Capture25

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.