ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ

พ.ศ. ชาย หญิง รวม
2542 183,872 182,071 365,943
2543 184,180 182,715 366,895
2544 184,773 183,457 368,230
2545  185,836 184,524 370,360
2546  185,828 184,799 370,627
2547  184,186 183,328 367,514
2548  184,751 184,040 368,791
2549  184,878 184,056 368,934
2550  184,913 184,002 368,915
2551  185,172 184,304 369,476
2552  185,893 184,911 370,804
2553  186,567 185,570 372,137
2554  186,476 185,765 372,241
2555  187,031 186,463 373,494
2556  187,519 187,179 374,698
2557  187,742 187,638 375,380
2558  188,104 188,278 376,382
2559  188,373 188,747 377,120
2560  188,737  189,370  378,107 
2561 188,770 189,851 378,621
2562 188,632 189,806 378,438

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.