สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง พ.ศ. 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้าง พ.ศ. 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2558
menu bullet สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2558

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.