เนื้อหา

สถิติพื้นฐานที่เป็นอนุกรมเวลา

g1 สถิติพื้นฐานที่เป็นอนุกรมเวลา (Time series)
User Accounts_mirror ประชากรจากทะเบียน/การเกิด/การตาย
การจดทะเบียนสมรส/การจดทะเบียนหย่า
User Accounts_mirror สถานภาพแรงงาน จำนวนผู้มีงานทำ จำนวนว่างงาน
อัตราการว่างงาน
User Accounts_mirror จำนวนผู้ป่วย/สาเหตุการตาย
ประกันสังคม
System alt_mirror รายได้รายจ่ายครัวเรือน และจำนวนครัวเรือน
ความยากจน
คดีอาญาที่สำคัญ

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.