ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 1336
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1836
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 1580
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 370
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 306
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 203
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 186
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 701
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 236
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1198
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 270
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 489
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 377
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 299
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 295
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 312
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1053
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 363
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 361
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 581

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.