ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาสที่ 3/2563 เขียนโดย admin 47
สถานการณ์ความยากจนของจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2557-2561 เขียนโดย admin 267
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 374
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 3269
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 4091
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 4255
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 924
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 751
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 527
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 549
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2562 เขียนโดย admin 1655
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 616
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 3271
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 665
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 1016
ภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 714
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 2023
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 682
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในประเทศไทย ปี 2562 เขียนโดย admin 720
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1110

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.