ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 2096
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 2843
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 2528
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 531
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 438
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 296
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 307
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 1042
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 351
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 2024
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 393
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 677
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 473
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 404
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 394
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 402
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1467
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 448
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 466
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 722

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.