ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 2241
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 2970
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 2679
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 570
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 471
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 311
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 326
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 1078
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 369
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 2134
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 410
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 699
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 486
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 419
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 409
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 417
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1509
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 462
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 483
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 743

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.