ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 619
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 751
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 695
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 124
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 112
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 79
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 78
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 305
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 99
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 623
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 153
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 284
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 229
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 167
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 206
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 166
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 797
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 254
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 259
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 411

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.