ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 956
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1261
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 1140
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 226
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 190
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 120
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 121
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 427
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 153
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 934
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 194
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 376
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 279
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 200
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 236
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 212
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 914
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 291
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 288
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 468

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.