ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดอำนาจเจริญ ไตรมาสที่ 3/2563 เขียนโดย admin 97
สถานการณ์ความยากจนของจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2557-2561 เขียนโดย admin 306
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 438
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 3526
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 4261
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 4507
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 954
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 790
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 547
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 574
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2562 เขียนโดย admin 1701
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 645
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 3379
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 690
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 1054
ภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 738
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 2072
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 703
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในประเทศไทย ปี 2562 เขียนโดย admin 748
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1170

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.