ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 1241
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1650
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 1461
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 325
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 265
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 180
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 161
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 602
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 202
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1109
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 244
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 450
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 349
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 269
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 271
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 290
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1009
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 341
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 340
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 538

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.