ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 1693
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 2301
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 2017
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 452
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 372
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 248
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 256
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 887
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 296
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1580
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 338
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 568
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 431
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 358
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 339
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 361
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1193
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 413
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 410
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 650

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.