ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 780
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1003
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 907
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 186
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 159
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 105
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 100
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 359
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 133
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 770
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 179
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 323
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 261
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 187
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 225
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 191
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 870
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 274
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 276
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 443

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.