ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถานการณ์ความยากจนของจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2557-2561 เขียนโดย admin 189
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 305
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 3102
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 3895
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 3943
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 869
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 708
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 489
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 508
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2562 เขียนโดย admin 1556
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 572
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 3112
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 625
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 960
ภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 673
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1975
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 643
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในประเทศไทย ปี 2562 เขียนโดย admin 678
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1026

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.