ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 35
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 29
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 28
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 33
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 208
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 59
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 445
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 470
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 116
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 228
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 438
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 197
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 146
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 183
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 143
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 746
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 225
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 228
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 375
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 498

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.