ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
อัตราการว่างงาน เขียนโดย admin 1104
ข้อมูลประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1483
อัตราการขยายตัวของ GPP เขียนโดย admin 1331
pr สถานการณ์เด็กในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 269
pr สถานการณ์สตรีในประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 217
pr สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากรประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 145
pr การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนประเทศไทย 2560 เขียนโดย admin 132
ดัชนีความก้าวหน้าของคนอำนาจเจริญ ปี 2560 เขียนโดย admin 544
มองอำนาจฯ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 174
รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 1028
คนอำนาจฯ ต้องการเสริมทักษะด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช มากที่สุด เขียนโดย admin 213
คนอำนาจฯ มีรายได้แตกต่างกันแค่ไหน เขียนโดย admin 415
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2558 เขียนโดย admin 314
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2558 เขียนโดย admin 229
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2/2558 เขียนโดย admin 249
ภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2558 เขียนโดย admin 254
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 959
สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556 เขียนโดย admin 315
สถานะครัวเรือนไทยปี 2556... ใครรู้บ้าง เขียนโดย admin 314
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 506

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.