ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 234
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) เขียนโดย admin 12
ประกาศ รายชืี่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 752
รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1071
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1317
การรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 1729
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 370
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 285
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 309
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 327
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการจ้างพนักงานราชการ เขียนโดย admin 289
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 240
รับสมัครผู้สนใจเป็นที่ปรึษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เขียนโดย admin 265
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมฯ (ต้นกล้าอาชีพ) เขียนโดย admin 310
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒ เขียนโดย admin 259

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.