ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 225
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 54
ประกาศรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เขียนโดย admin 329
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) เขียนโดย admin 35
ประกาศ รายชืี่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 771
รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 1134
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1351
การรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 1789
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 402
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 305
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 326
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 346
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการจ้างพนักงานราชการ เขียนโดย admin 305
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 254

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.