ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รายชืี่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 669
รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 963
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 1303
การรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 1679
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์) เขียนโดย admin 358
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 271
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 297
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เขียนโดย admin 313
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการจ้างพนักงานราชการ เขียนโดย admin 276
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 228
รับสมัครผู้สนใจเป็นที่ปรึษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เขียนโดย admin 252
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมฯ (ต้นกล้าอาชีพ) เขียนโดย admin 297
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำรวจสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒ เขียนโดย admin 243
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 348
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ เขียนโดย admin 259

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.