ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานสถิติระดับอำเภอ ประจำเดือน มีนาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 15
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เขียนโดย admin 28
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 25
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย admin 20
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอพนา อำนาจเจริญ เขียนโดย admin 19
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อำเภอ ปทุมราชวงศา เขียนโดย admin 18
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อำเภอชานุมาน เขียนโดย admin 15
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 23
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอเสนางคนิคม เขียนโดย admin 22
วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 39

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.