ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 4
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เขียนโดย admin 3
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย admin 6
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เขียนโดย admin 6
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เขียนโดย admin 12
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ระดับพนักงานแจงนับ เขียนโดย admin 10
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 9
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการ เขียนโดย admin 14
การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม เขียนโดย admin 11
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 16

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.