ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล​ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ​ การเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน​ เนื่องในวันเฉลิมพระ​ชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 74
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุลศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 74
โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เขียนโดย admin 75
การประชุมคณะกรรมการกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2563 เขียนโดย admin 84
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เขียนโดย admin 106
ข่าวกิจกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 95
ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 98
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 136
การอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านระบบ video Conference เขียนโดย admin 449
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 100

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.