ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 103
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 123
กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 93
การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2563 เขียนโดย 90
ประชุมการปรับตัวชีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพื่อรแงรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 เขียนโดย admin 87
ข่าวกิจกรรมสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 115
"มอง"อำนาจเจริญ ผ่านข้อมูลสถิติ เขียนโดย admin 114
ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 122
ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 121
การปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการที่ 4 สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการป้องกันฯ COVID-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 122

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.