ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 3/2563 เขียนโดย admin 148
วันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 147
คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ 908/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย admin 146
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโหลดแอป 'หมอชนะ' เขียนโดย admin 147
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 147
ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563 เขียนโดย admin 152
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 165
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เขียนโดย admin 177
Big Cleaning Day ป้องกันไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เขียนโดย admin 163
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน เขียนโดย admin 159

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.