ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 150
มาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระบาด เขียนโดย admin 161
ขับเคลื่อนภารกิจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 151
ขับเคลื่อนภารกิจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 163
จังหวัด​อำนาจเจริญ​ เพิ่มมาตราการเฝ้าระวังและควบคุม​การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​(COVID​- 19) เขียนโดย admin 151
ขับเคลื่อนภารกิจ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 155
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต"คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"(Zero Tolerance) ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 170
ขับเคลื่อนภารกิจสำมโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 170
ประชาสัมพันธ์ โครงการ “สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓” เขียนโดย admin 157
ลงพื้นที่ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 170

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.