ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ เขียนโดย admin 153
ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีแห่ยักษ์คุอัตลักษณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เขียนโดย admin 165
ขับเคลื่อนภารกิจ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 210
กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 215
กิจกรรมสภากาแฟ 2563 เขียนโดย admin 206
ขับเคลื่อนภารกิจ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 196
“โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เขียนโดย admin 215
ขับเคลื่อนภารกิจ จังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 159
จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เขียนโดย admin 161
ขับเคลื่อนภารกิจ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 161

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.