ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขับเคลื่อนภารกิจ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 170
ขับเคลื่อนภารกิจ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 191
การลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรม รอบที่ ๑/๒๕๖๓ ณ สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ เขียนโดย admin 190
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 180
กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 193
กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมกราคม เขียนโดย admin 182
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 180
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 203
“โครงการจังหวัดเคลื่อนที่” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เขียนโดย admin 186
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช เขียนโดย admin 187

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.