การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒      นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประ... อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒          นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร... อ่านเพิ่มเติม...

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)                        วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนา... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒              นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบั... อ่านเพิ่มเติม...
 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

 • สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

  สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

 • วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

 • กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

  กิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

Previous
Next
info banner

สื่อสิ่งพิมพ์

รายงานสถิติจังหวัดอำนาเจริญ
0001 56 0001 57  0001 59 2560 2df
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
0001 5_61


พ.ศ. 2561
สำมะโนอุตสาหกรรม    
 0001 1_1
พ.ศ. 2560
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ
0001 4_1 2  3
สรง.
ไตรมาส
1/62
สรง.
ไตรมาส 2/62 
สรง.
ไตรมาส 3/62  
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราและบำบัดรักษายาเสพติดอำนาจเจริญ
 PP 11_2

พ.ศ. 2562

ขับเคลื่อนภารกิจประจำเดือนมกราคม 2563

 _63__

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.