“จังหวัดเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

“จังหวัดเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน                 วันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562  นายสุธี ทองแย้ม&n... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อ... อ่านเพิ่มเติม...

ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ วันจันทร์ที่   11   พฤศจิกายน   พ.ศ.   2562   นางรัดดา   กลางบุญเรือง    สถิติจั... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ  NEW อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางรัดดา กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันถ่ายภาพแสดงสัญลัก... อ่านเพิ่มเติม...
 • “จังหวัดเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

  “จังหวัดเคลื่อนที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม

 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 • ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

  ขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ

 • ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

  ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการประกวดการกล่าวสุน

 • กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ZERO Tolerance คนไทยไม่ทนต่อกา

Previous
Next
info banner

สื่อสิ่งพิมพ์

รายงานสถิติจังหวัดอำนาเจริญ
0001 56 0001 57  0001 59 2560 2df
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
0001 5_61


พ.ศ. 2561
สำมะโนอุตสาหกรรม    
 0001 1_1
พ.ศ. 2560
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดอำนาจเจริญ
0001 4_1 2  3
สรง.
ไตรมาส
1/62
สรง.
ไตรมาส 2/62 
สรง.
ไตรมาส 3/62  
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด 
Y11

ปี 2562

ขับเคลื่อนภารกิจประจำเดือนธันวาคม 2562

D 62

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.