พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ... อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการระดับอำเภอ โดย... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย    นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ​ เป็นประธานในกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อให้ส่วนราชการในศาลากลางจั... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานอำเภอและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานอำเภอ

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานอำเภอและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานอำเภอ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานอำเภอ และ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว      วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข... อ่านเพิ่มเติม...
 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2561

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิน

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสถิติระดับอำเภอ

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อม

 • กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

  กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

 • การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานอำเภอและผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานอำเภอ

  การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงานอำเภอและผ

 • พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรร

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2561

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
1 โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 1 - 12  พ.ย.  2561
2 โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 1  - 12  พ.ย.  2561
3 โครงการสำรวจการมีการใชัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 1 - 15  พ.ย.  2561
4 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 7 -  20  พ.ย.  2561
5 โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561      (ผนวก สศส.) 7 -  20  พ.ย. 2561
6 โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ(EA)นอกเขตเทศบาล 
พ.ศ. 2563 
1  ต.ค. 61 -  30 ก.ย.  2562
7 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 1 - 10  พ.ย.  2561
8 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 1 -  31  พ.ย.  2561
9 โครงสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 1 - 17  พ.ย.  2561
10 โครวงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 4 ปี (ผนวกของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล ) 26 ต.ค. - 10 พ.ย.  2561

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.