ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 จังหวัดอำนาจเจริญ

ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 จังหวัดอำนาจเจริญ 18/1/61 เวลา 07.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติ... อ่านเพิ่มเติม...

มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 รอง ผวจ.อนจ.

มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 รอง ผวจ.อนจ. 5/1/61 เวลา 14.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ามอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 แด่ ... อ่านเพิ่มเติม...

มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561ผวจ.อนจ.

มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561ผวจ.อนจ. 8/1/61 เวลา 13.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดย นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้ามอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 แด่ ... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ

 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายมนูญ สาวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน นายพงษ์ศักดิ์ อำพระรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย... อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายราชศักดิ์  ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธี... อ่านเพิ่มเติม...
 • ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 จังหวัดอำนาจเจริญ

  ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2561 จังหวัด

 • มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 รอง ผวจ.อนจ.

  มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561 รอง ผวจ.อนจ.

 • มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561ผวจ.อนจ.

  มอบกระเช้าและขอพรเนื่องในวันปีใหม่ 2561ผวจ.อนจ.

 • ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอำนาจเจริญ

  ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอ

 • ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560

  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลฯ 5 ธันวาคม 2560

Previous
Next

pk1
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

คาบปฏิบัติงานสนาม

1

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560

1 - 12 ธ.ค. 2560

2

 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2560 (ผนวก สรง.)

1 - 12 ธ.ค. 2560

3

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560

7 - 20 ธ.ค. 2560

4

สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 
(ผนวก สศส.)

7 - 20 ธ.ค. 2560

5

 สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2560 (ผนวก สศส.)

7 - 20 ธ.ค. 2560

6

 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560

1 - 31 ธ.ค. 2560

7

 สำรวจความพิการ พ.ศ. 2560

1 - 31 ธ.ค. 2560

8

สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 (พฤศจิกายน 2560)

1 - 10 ธ.ค. 2560

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."

สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.