กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธงชาติ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย โดยมีสำนักงานสถ... อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุม... อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุม... อ่านเพิ่มเติม...

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอพนา อำนาจเจริญ

การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอพนา อำนาจเจริญ   วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายราชศักดิ์ ยึรัมย์ สถิติจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุม... อ่านเพิ่มเติม...
 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานสถิติระดับอำเภอ ประจำเดือน มีนาคม 2562 จังหวัดอำนาจเจริญ

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานสถิติระดับอำเภอ ประจำ

 • กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

  กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดับอำเภอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อำเภอพนา อำนาจเจริญ

  การปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานและสร้างเครือข่ายระดั

Previous
Next
info banner
population gpp growth unemployment rate
377,120 คน 1.33% 1.06%
ประชากร อัตราการขยายตัวของ GPP อัตราการว่างงาน
income expenses debit
21,173 บาท 17,029 บาท 173,276 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน
หนี้สินเฉลี่ย
ต่อครัวเรือน

แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2562

ลำดับ
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล
คาบปฏิบัติงานสนาม
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ.  2562

1 - 12  มี.ค.  2562
2 โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ.  2562

1  - 12  มี.ค  2562
3 โครงสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2562

1 - 30 มี.ค. 2562
4 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ  พ.ศ.  2562

1 -  30  มี.ค. 2562
5 โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

7 -  20  มี.ค.  2562
6 โครงการปรับปรุงแผนที่เขตแจงนับ(EA)นอกเขตเทศบาล   
พ.ศ. 2563 

1  ต.ค. 61 -  30 ก.ย.  2562
7 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562

1 - 10  มี.ค.  2562

"ยึดหลักวิชา   พร้อมหาสิ่งใหม่   ใส่ใจลูกค้า  ศรัทธาองค์กร  เอื้ออาทรต่อกัน  รักมั่น สสช."


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
tel iconโทร. 045-523040  fax iconโทรสาร 045-523120  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.